2012

Voorbereidingswerkzaamheden om de Uyllanderbrug die deel uitmaakt van de Oostelijke ontsluiting van IJburg naar het ponton te verrijden