2012

Schipper van de sleepboot die het ponton met delen van de Uyllanderbrug vaart naar de plek waar hij verder vervoerd zal worden