Riga

Standbeeld van Marx met 'Proletariërs aller landen, verenigt u'