1979 De la Reystraat

Actie Huurbescherming in de Transvaalbuurt