Zuid-Willemsvaart

Opdracht Gemeentemuseum Helmond in het kader van de aanleg en gereedkomen van de omlegging van de Zuid-Willemsvaart ter hoogte van Helmond (1992-1993)