Krakersdemo

Amsterdam 1-10-2010 Krakers passeren de Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf bij hun protestdemo tegen het kraakverbod